Firma „KoliTa” została założona 27.01.1993r. Bazą działalności firmy „KoliTa ” stał się teren zajmowany przez POM, wykupiony wraz z zabudowaniami od Urzędu Miasta i Gminy w Śremie oraz sukcesywnie od Polskich Kolei Państwowych S.A. Aktualna powierzchnia Zakładu wynosi: 9.886m2, w tym same hale produkcyjne zajmują aż 5.128m2 i wyposażone są w 7 suwnic o udźwigu 5-10 ton. Miesięczny przerób stali  waha się pomiędzy 400 – 800 ton, w zależności od rodzaju konstrukcji.

     Potwierdzeniem wysokiej jakości wykonywanych usług jest uzyskanie przez Naszą Firmę oraz pracowników świadectw kwalifikacyjnych wydanych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wykonujemy konstrukcje stalowe w klasie EXC2 oraz EXC3, oczyszczając przed malowaniem powierzchnie do stopnia czystości Sa 2½ wg PN EN ISO12944.

 

  ZAKRES DZIAŁAŃ:

*PROJEKTOWANIE

*PREFABRYKACJA KONSTRUKCJI MALOWANEJ ORAZ OCYNKOWANEJ OGNIOWO

*MONTAŻ KONSTRUKCJI I OBUDOWY